העמוד הזה נוצר כולו בזכותכם...

תודה על הנאמנות ועל המילים החמות!

קורטוב ממכתבי התודה שזכינו לקבל מכם...

בית ההנדסאי והטכנאי 2019

ורד ושי

נויה ודן מן

קבוצת משפחות 2016

שרה קנול ויעקב בן חיים

כבאים מנתב"ג 2013

עבודי + שופרסל 2013

שמאי מקרקעין 2012

הבנק הבינלאומי הראשון 2008

בנק אוצר החייל 2010

מורים גמלאים קרית-אונו 2015

שמאי מקרקעין 2012

מטיילות מבנק אוצר החייל 2008

עבודי

מנועי בית שמש 2012